Ako sa líši opakovaný erecept od bežného ereceptu?

Okrem toho, že opakovaný erecept je možné predpísať iba elektronicky, obsahuje predpis informáciu o platnosti až na 365 dní, počet povolených opakovaní určený kladným číslom väčším ako 1 a periódu medzi jednotlivými výbermi.

Lekár predpíše liek alebo liečivo podľa štandardných pravidiel pre 1 výber, doplní platnosť maximálne na 12 mesiacov, určí periódu výberu a predpis podpíše ePZP kartou. Spôsob predpisu sa nemení a je spravidla vecou implementácie v softvéri, ktorý lekár používa. Opakovaný erecept sa netlačí.