Ako sa dozviem, kedy je možné lieky z opakovaného ereceptu vybrať?

Ak neuplynula doba platnosti a opakovaný erecept obsahuje „nevyčerpané“ dávky, príslušná dávka sa buď zobrazí v zozname nevydaných liekov, alebo bude pri danom predpise uvedený dátum, kedy najskôr je možné príslušný liek vybrať. Softvér lekárne tieto informácie poskytne zdravotníckemu pracovníkovi po identifikácii pacienta a načítaní zoznamu jeho nevydaných liekov na platné erecepty.