Ako môžem zrušiť opakovaný erecept?

Môžu nastať dve situácie:
1. pacient si ešte nevybral žiaden liek,
2. pacient si už nejaké lieky na základe predpisu vybral.

V prvom prípade je možné erecept stornovať. Výber nebude možný. Lekár by mal zabezpečiť informovanie pacienta o storne a jeho dôvode. V druhom prípade je možné opakovaný ereceptzneplatniť“. V praxi to znamená, že od momentu „zneplatnenia“ opakovaného ereceptu už nebude možné na tento erecept vybrať predpísané lieky. erecept sa neobjaví v zozname nevybratých platných ereceptov v lekárni.