Ako je v systéme eobjednanie riešené potvrdzovanie objednávok?

Pre objednávky na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín, kedy pacient vyberá termín z voľných publikovaných termínov, 
je možné systémové nastavenie automatického potvrdzovanie objednávok pri vytváraní kalendára. Druhou možnosťou je vo svojom IS PZS nastaviť potvrdzovanie objednávok na manuálne (ZPr vo svojom IS PZS načíta zoznam nových objednávok, ktoré následne potvrdí, prípadne preplánuje). Pre objednávky na vyšetrenie počas ordinačných hodín z poradovníka je potrebné vždy manuálne spracovať objednávku vo svojom IS PZS a prideliť jej termín vyšetrenia.