FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Aké druhy zdravotných záznamov lekári zapisujú do NZIS a EZK?

Lekári do NZIS (a z NZIS do EZK) zasielajú vybrané zdravotné záznamy, ktoré vzniknú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Sú to nasledujúce záznamy:  

 • záznam o odporúčaní na vyšetrenie

 • lekárska prepúšťacia správa

 • záznam o odbornom vyšetrení 

 • záznam o zobrazovacom vyšetrení

 • očkovací záznam

 • lieková anamnéza

 • osobná anamnéza

 • sociálna anamnéza

 • pôrodnícka anamnéza

 • výsledky vyšetrení

 • záznamy zdravotných problémov

 • preskripčný a dispenzačný záznam

 • medikačný záznam

 • doplnkové zdravotné údaje osoby.