Aká je maximálna výška poplatku za vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín?

Maximálna výška poplatku za vyšetrenie nemôže presiahnuť 30 EUR.