FAQ - Časté otázky

Odpovede na často kladené otázky

Ak všeobecný lekár predpíše liek na odporúčanie špecialistu a uvedie kód lekára, ktorý liek odporučil - ide takáto preskripcia na vrub všeobecného alebo špecialistu? 

Ak je na preskripčnom zázname uvedený odporúčajúci lekár, sú účtované náklady na liek na tohto odporúčajúceho lekára a nie na všeobecného lekára.