Rozhranie: DOH_PED Oznámenie o uzatvorení dohody o poskytovaní ZS novorodencom

Typ záznamu DOH_PED

Rozhranie platí od roku 2022

Položky:

KÓD POLOŽKYIDPOVINNÁDÁTOVÝ TYPROZSAHOMNÁZOV POLOŽKYMODULRIADOKSTLPECRO
ROK_SPRACÁNOÁNOvarchar4   Rok spracovania011  
MESIAC_SPRACÁNOÁNOvarchar2   Mesiac spracovania021  
ICOÁNOÁNOvarchar8   IČO (8 znakov)031  
KODPZSÁNOÁNOvarchar12   Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti041  
NAZOV   ÁNOvarchar150   Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti051  
KONTAKT_OSOBA   ÁNOvarchar40   Kontaktná osoba|Meno a priezvisko061  
TEL   ÁNOvarchar35   Kontaktná osoba|Telefón071  
EMAIL   ÁNOvarchar128   Kontaktná osoba|Email081  
DATUM_VYPL   ÁNOdate     Dátum vyplnenia091  
POZNAMKA     varchar1000   Poznámka0101  
KODZPR   ÁNOvarchar9   Kód zdravotníckeho pracovníka0111  
MENO_LEKAR   ÁNOvarchar40   Zdravotnícky pracovník (lekár)|Meno0121  
PRIEZVISKO_LEKAR   ÁNOvarchar50   Zdravotnícky pracovník (lekár)|Priezvisko0131  
RC_POISTENEC   ÁNOvarchar10OM1_DOH_PEDRodné číslo poistenca1   1  
MENO_POISTENEC   ÁNOvarchar40OM1_DOH_PEDMeno poistenca1   2  
PRIEZVISKO_POISTENEC   ÁNOvarchar50OM1_DOH_PEDPriezvisko poistenca1   3  
DATNAR_POISTENEC   ÁNOdate   OM1_DOH_PEDDátum narodenia poistenca1   4  
ZP_POISTENEC   ÁNOvarchar2OM1_DOH_PEDZdravotná poisťovňa poistenca1   5  
DZAC_DOH   ÁNOdate   OM1_DOH_PEDDátum začiatku dohody o poskytovaní ZS1   6  
DKON_DOH     date   OM1_DOH_PEDDátum ukončenia dohody o poskytovaní ZS1   7  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpcaPopis
KÓD POLOŽKYKód položky
IDOznačenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁOznačenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYPFormát položky
ROZSAHČíselný rozsah (počet znakov) položky
OMOznačenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKYNázov položky
MODULČíslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOKčíslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPECČíslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
ROOznačenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIETEXT OZNAMULOGICKÝ VÝRAZMODULINDEXYPREMENNÉKONTEXTVAR
1"Aby výkaz pre daný dátum bol platný, je v Module 1 nutné pridať a vyplniť aspoň jeden riadok!"Check(IF(NOT ISNULL(M0R9S1), ORMulti(i, TRUE), TRUE))1i={1-PR}   M0R9S1  
2Modul 1: Rodné číslo %s nie je korektné, overte jeho správnosť. /RC_POISTENEC/.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/DOH_PED/IsRCCorrect_v3.js")("0","ROK_SPRAC",riadok.getValue("RC_POISTENEC", null))}, function(riadok) { return msgText( riadok.getValue("RC_POISTENEC", null) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "RC_POISTENEC"}] }) 1i={1-PR}   M1RiS1ÁNO
3Modul 1: Dátum narodenia uvádzate až po dni Dátum vyplnenia. K uvádzanému dátumu vyplnenia %s predmetný dátum narodenia ešte nemohol nastať. /DATNAR_POISTENEC, DATUM_VYPL/. Chyba je na riadku s rodným číslom %s.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/DOH_PED/IsDATNAR_POISTENEC_and_DATUM_VYPL_Correct.js")(riadok.getValue("DATNAR_POISTENEC", null), getValueCM("0","DATUM_VYPL",null))}, function(riadok) { return msgText( getValueCM("0","DATUM_VYPL",null).toString().substr(8,2)+"."+ getValueCM("0","DATUM_VYPL",null).toString().substr(5,2)+"."+ getValueCM("0","DATUM_VYPL",null).toString().substr(0,4), riadok.getValue("RC_POISTENEC", null) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "DATNAR_POISTENEC"}] }) 1i={1-PR}   RiS4  
4Modul 1: Dátum začiatku dohody o poskytovaní ZS uvádzate ako skorší deň než je Dátum narodenia. /DZAC_DOH, DATNAR_POISTENEC/. Chyba je na riadku s rodným číslom %s.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/DOH_PED/IsDATNAR_POISTENEC_and_DZAC_DOH_Correct.js")(riadok.getValue("DATNAR_POISTENEC", null), riadok.getValue("DZAC_DOH", null))}, function(riadok) { return msgText( riadok.getValue("RC_POISTENEC", null) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "DZAC_DOH"}] }) 1i={1-PR}   RiS6  
5Modul 1: Dátum ukončenia dohody o poskytovaní ZS uvádzate ako skorší deň, než je Dátum začiatku dohody. /DKON_DOH, DZAC_DOH/. Chyba je na riadku s rodným číslom %s.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/DOH_PED/IsDZAC_DOH_and_DKON_DOH_Correct.js")(riadok.getValue("DZAC_DOH", null), riadok.getValue("DKON_DOH", null))}, function(riadok) { return msgText( riadok.getValue("RC_POISTENEC", null) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "DKON_DOH"}] }) 1i={1-PR}   RiS7  
6Modul 1: Dátum narodenia nie je v súlade s dátumovou časťou rodného čísla. /DATNAR_POISTENEC, RC_POISTENEC/. Chyba je na riadku s rodným číslom %s.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/DOH_PED/IsDATNAR_POISTENEC_and_RC_POISTENEC_Correct.js")(riadok.getValue("DATNAR_POISTENEC", null), riadok.getValue("RC_POISTENEC", "??????/????").toString())}, function(riadok) { return msgText( riadok.getValue("RC_POISTENEC", null) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "DATNAR_POISTENEC"}] }) 1i={1-PR}   RiS6  
7Overte dátum. Uvedený dátum ešte nenastal.check(getFunction("validations/DOH_PED/IsDATUM_VYPLCorrect_2.js")(1), msgText(), [{moduleItem: "DATUM_VYPL"}])0     R9S1  
8Modul 1: Dátum začiatku dohody uvádzate až po dni Dátum vyplnenia. K uvádzanému dátumu vyplnenia %s predmetný dátum začiatku dohody ešte nemohol nastať. /DZAC_DOH, DATUM_VYPL/. Chyba je na riadku s rodným číslom %s.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/DOH_PED/IsDZAC_DOH_and_DATUM_VYPL_Correct.js")(riadok.getValue("DZAC_DOH", null), getValueCM("0","DATUM_VYPL",null))}, function(riadok) { return msgText( getValueCM("0","DATUM_VYPL",null).toString().substr(8,2)+"."+ getValueCM("0","DATUM_VYPL",null).toString().substr(5,2)+"."+ getValueCM("0","DATUM_VYPL",null).toString().substr(0,4), riadok.getValue("RC_POISTENEC", null) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "DZAC_DOH"}] }) 1i={1-PR}   RiS6ÁNO
9Modul 1: Dátum narodenia je pred 01.04.2022. Oznámenie o uzatvorení dohody o poskytovaní ZS novorodencom v zmysle legislatívy sa vykazuje pre novorodencov narodených od 01.04.2022 vrátane. /DATNAR_POISTENEC/. Chyba je na riadku s rodným číslom %s.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/DOH_PED/IsDATNAR_POISTENEC_Correct.js")(riadok.getValue("DATNAR_POISTENEC", null))}, function(riadok) { return msgText( riadok.getValue("RC_POISTENEC", null) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "DATNAR_POISTENEC"}] }) 1i={1-PR}   RiS4  
10Modul 1: Rodné číslo %s nahlasujete opozdene. Ak ste rodné číslo ešte nenahlasovali v minulosti, formulár môžete odoslať. /RC_POISTENEC/.forCheck( function(riadok) { return getFunction("validations/DOH_PED/IsRCLate_2023.js")("0","ROK_SPRAC",riadok.getValue("RC_POISTENEC", null))}, function(riadok) { return msgText( riadok.getValue("RC_POISTENEC", null) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "RC_POISTENEC"}] }) 1i={1-PR}   M1RiS1ÁNO
11Modul 1: Meno poistenca '%s' by nemalo obsahovať znak bodkočiarka. /MENO_POISTENEC/.forCheck( function(riadok) { return getFunction("common/ISNoZnak.js")(";",riadok.getValue("MENO_POISTENEC", null))}, function(riadok) { return msgText( riadok.getValue("MENO_POISTENEC", null) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "MENO_POISTENEC"}] })1i={1-PR}   M1RiSÁNO
12Modul 1: Priezvisko poistenca '%s' by nemalo obsahovať znak bodkočiarka. /PRIEZVISKO_POISTENEC/.forCheck( function(riadok) { return getFunction("common/ISNoZnak.js")(";",riadok.getValue("PRIEZVISKO_POISTENEC", null))}, function(riadok) { return msgText( riadok.getValue("PRIEZVISKO_POISTENEC", null) )}, function(riadok) { return [{rowIndex: riadok.getIndex(), moduleItem: "PRIEZVISKO_POISTENEC"}] }) 1i={1-PR}   M1RiS3ÁNO
13Modul 0: Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti '%s' by nemal obsahovať znak bodkočiarka. /NAZOV/.check(getFunction("common/ISNoZnak.js")(";", getValueCM("0", "NAZOV", null)), msgText(getValueCM("0", "NAZOV", null)), [{moduleItem: "NAZOV"}])0     R5S1ÁNO
14Modul 0: Údaj za meno a priezvisko kontaktnej osoby '%s' by nemal obsahovať znak bodkočiarka. /KONTAKT_OSOBA/.check(getFunction("common/ISNoZnak.js")(";", getValueCM("0", "KONTAKT_OSOBA", null)), msgText(getValueCM("0", "KONTAKT_OSOBA", null)), [{moduleItem: "KONTAKT_OSOBA"}])0     R6S1ÁNO
15Modul 0: V texte poznámky by sa nemal vyskytovať znak bodkočiarka. /POZNAMKA/.check(getFunction("common/ISNoZnak.js")(";", getValueCM("0", "POZNAMKA", null)), msgText(), [{moduleItem: "POZNAMKA"}])0     R10S1ÁNO
16Modul 0: Meno lekára '%s' by nemalo obsahovať znak bodkočiarka. /MENO_LEKAR/.check(getFunction("common/ISNoZnak.js")(";", getValueCM("0", "MENO_LEKAR", null)), msgText(getValueCM("0", "MENO_LEKAR", null)), [{moduleItem: "MENO_LEKAR"}])0     R12S1ÁNO
17Modul 0: Priezvisko lekára '%s' by nemalo obsahovať znak bodkočiarka. /PRIEZVISKO_LEKAR/.check(getFunction("common/ISNoZnak.js")(";", getValueCM("0", "PRIEZVISKO_LEKAR", null)), msgText(getValueCM("0", "PRIEZVISKO_LEKAR", null)), [{moduleItem: "PRIEZVISKO_LEKAR"}])0     R13S1ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):