Všimnite si...

18.03.2016

eHealth v praxi

Tlačová správa, 2. marca 2016 - Rok 2016 je rokom, v ktorom do slovenského zdravotníctva výrazne vstupujú informačné a komunikačné technológie. Ministerstvo zdravotníctva SR spúšťa eHealth do praxe. Fungovanie niektorých aplikácií systému a jeho prínosy dnes priamo v prevádzke prezentovala Nemocnica v Malackách a jedno z najväčších laboratórií na Slovensku. Viac >>
14.12.2015

Záverečná konferencia k projektom eHealth

Dňa 11.12.2015 sa uskutočnila záverečná konferencia projektov Elektronické služby zdravotníctva (ESZ) a Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (ESZ-RFaRS), ktoré sú realizované z finančných prostriedkov EÚ, konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Viac >>
17.06.2015

Rok 2015 – rok pilotnej prevádzky eHealth

Tlačová správa, 16.6.2015 - Na ministerstve zdravotníctva bola 16. júna 2015 konferencia „eHealth – aktuálny stav a najbližšie výzvy“, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia nemocníc, lekárov, profesijných a stavovských organizácií, vzdelávacích inštitúcií v rezorte zdravotníctva a ďalší odborníci, ktorých sa zavedenie eHealth na Slovensku týka. Súčasťou konferencie bola pilotná prezentácia služieb a aplikácií eHealth, vyvinutých v rámci projektov spolufinancovaných Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.