Všimnite si...

02.10.2014

Rovnaké údaje o všetkých a pre všetkých

Dňa 30.9.2014 sa v Bratislave uskutočnila zdravotnícka konferencia pod názvom Slovenské zdravotníctvo 2014. Riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií, Ing. Ľuboš Černý, na nej vystúpil s prednáškou eHealth - správne a bezpečné údaje, v ktorej prezentoval významný posun v budovaní a napĺňaní údajovej základne Národného zdravotníckeho informačného systému ako referenčného zdroja jednotných a bezpečných dát pre elektronické zdravotníctvo. Viac >>
13.05.2014

Zmeny v eHealth

Ministerstvo zdravotníctva SR realizovalo proces verejného obstarávania pre projekt Národný zdravotnícky informačný systém (NZIS) ako rozsiahly a mimoriadne komplikovaný projekt pri dodržaní všetkých zákonných pravidiel a rovnakého prístupu k uchádzačom. Proces verejného obstarávania však presiahol časový rámec, ktorý umožňuje bezpečnú realizáciu projektu. Na Úrade pre verejné obstarávanie totiž aj v súčasnosti pokračuje konanie o námietkach jedného z uchádzačov a pred jeho ukončením nie je možné podpísať zmluvu s víťazným uchádzačom. Viac >>
06.03.2014

Medzinárodná pracovná debata aj o cezhraničnej výmene zdravotných údajov

Ako ďalej s cezhraničnou výmenou zdravotných údajov? Aj o tom bolo pracovné stretnutie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu Antilope, ktoré sa konalo 26.2.2014 na Ministerstve zdravotníctva SR. Workshop organizovalo Národné centrum zdravotníckych informácií ako partner projektu zodpovedný za územie štátov V4. Viac >>