Všimnite si...

17.06.2015

Rok 2015 – rok pilotnej prevádzky eHealth

Tlačová správa, 16.6.2015 - Na ministerstve zdravotníctva bola 16. júna 2015 konferencia „eHealth – aktuálny stav a najbližšie výzvy“, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia nemocníc, lekárov, profesijných a stavovských organizácií, vzdelávacích inštitúcií v rezorte zdravotníctva a ďalší odborníci, ktorých sa zavedenie eHealth na Slovensku týka. Súčasťou konferencie bola pilotná prezentácia služieb a aplikácií eHealth, vyvinutých v rámci projektov spolufinancovaných Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
15.06.2015

eHealth week 2015 a sprievodné podujatia

Najväčšie európske podujatie v oblasti elektronického zdravotnícva s názvom eHealth week 2015 sa konalo tento rok v Rige (Litva) v dňoch 11. až 13. mája. Toto podujatie spojilo dve významné udalosti - európsku konferenciu venovanú elektronickému zdravotnictvu a výstavu Svet zdravotníckych informačních technológií (WoHIT). Konferencia sa tentokrát zamerala najmä na problematiku mHealth. Pod pojmom mHealth sa rozumie hlavne aplikačný software určený pre pacientov, ktorí ako komunikačný nástroj používajú svoj mobilný telefón. Výber z prezentácií, ktoré odzneli v Rige, nájdete na stránke http://www.ehealthweek.org/ehome/98290/2015-presentations. Fotografie z podujatia nájdete na stránke http://www.stillwords.com/WoHIT2015/index.html. Viac >>
01.06.2015

Vyhláška o štandardoch zdravotníckej informatiky

Od 1. júna 2015 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 107/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov. Vyhláška ustanovuje štandardy zdravotníckej informatiky, upravuje detailnú technickú špecifikáciu štandardov zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov. Ustanovuje štandardy zdravotníckej informatiky a ich náležitosti, ktoré slúžia pri poskytovaní údajov v národnom zdravotníckom informačnom systéme. Viac >>