Všimnite si...

16.05.2017

Prezentácia pre dodávateľov informačných systémov PZS

Národné centrum zdravotníckych informácií zorganizovalo stretnutie pre dodávateľov informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS), ktoré sa uskutočnilo dňa 15.05.2017 o 13:00 hod. v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR. Účelom stretnutia bolo informovať o konsolidačných zámeroch v oblasti zavádzania elektronického zdravotníctva na Slovensku a o financovaní týchto aktivít, o zmenách v podporných procesoch, ktorých účelom je zvýšenie penetrácie elektronického zdravotníctva a zrýchlenie jeho zavedenia do praxe, o navrhovaných zmenách na základe spätnej väzby od dodávateľov IS PZS a od konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z pilotnej prevádzky, ako aj o pláne zavádzaných zmien.

» Prezentácia pre dodávateľov informačných systémov PZS - po stretnutí na MZ SR (PDF, 1,0 MB)
22.02.2017

Prezident podpísal novelu zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme

Bratislava, 23. február 2017 - Obsiahla publikácia Národného centra zdravotníckych informácií podáva širokej verejnosti podrobné informácie o demografických údajoch, zdravotnom stave obyvateľstva, sieti a činnosti zdravotníckych zariadení, o pracovníkoch v zdravotníctve a zdravotníckom školstve, o finančnom hospodárení organizácií pôsobiacich v zdravotníctve a spotrebe liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok.
02.02.2017

Elektronické preukazy poistencov nebudú, využiť sa majú občianske

Bratislava, 2. február 2017 - Elektronické preukazy poistencov, ktoré mali byť pôvodne realitou ešte vlani, nebudú nakoniec vôbec. Termín ich zavedenia sa najprv posúval a teraz ich vydávanie ministerstvo zdravotníctva zrušilo úplne. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorú dnes 107 hlasmi schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.