Všimnite si...

03.07.2017

Stav elektronického zdravotníctva na Slovensku a potreba kapacitného posilnenia jeho infraštruktúry

Tlačová správa, 3. júl 2017 - Národné centrum zdravotníckych informácií /NCZI/ je zodpovedné za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva na Slovensku. NCZI pristupuje k verejnému obstarávaniu obnovy a kapacitného posilnenia infraštruktúry systému elektronického zdravotníctva. Ide o komponenty infraštruktúry, teda sieťové zariadenia, servery, dátové úložiská, bezpečnostné komponenty a servisná podpora na jednotlivé prvky infraštruktúry. Viac >>
30.06.2017

ezdravie, Informácie k release Q3 a novej funkčnosti

Informácie (release notes) k plánovaným zmenám národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS) a ich časovaniu, ako aj dokumentáciu pre integráciu informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS) do NZIS pre doménu eRecept (preskripcia a dispenzácia lieku) v systéme ezdravie je možné nájsť na integračnom portáli NCZI. Viac >>
20.06.2017

Edukačné videá pre zdravotníckych pracovníkov

Edukačné videá pre zdravotníckych pracovníkov, ako podať žiadosť o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (1. a 2. časť)