Všimnite si...

11.09.2017

Zdravotníci musia do konca októbra požiadať o elektronický preukaz

Bratislava,11.september 2017 - Zdravotnícki pracovníci sú v súvislosti so zavádzaním elektronického zdravotníctva do praxe povinní do konca októbra požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Ten slúži na ich identifikáciu a autorizáciu do elektronického systému. Ak zdravotníci termín nestihnú, hrozia im sankcie.
04.09.2017

Predpis na lieky či výmenný lístok nemajú byť viac povinne papierové

Zjednodušenie pacientskeho sumára v elektronickej zdravotnej knižke občana, umožnenie prístupu k nemu aj zdravotným sestrám, či možnosť zapísať správu o ošetrení pacienta len elektronicky prinášajú zmeny na základe návrhov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) v novele zákona o zdravotnej starostlivosti. Rovnako má umožniť používanie len elektronických namiesto papierových predpisov na lieky, ako i výmenných lístkov. Novelu musí ešte prerokovať vláda aj parlament.
03.07.2017

Stav elektronického zdravotníctva na Slovensku a potreba kapacitného posilnenia jeho infraštruktúry

Tlačová správa, 3. júl 2017 - Národné centrum zdravotníckych informácií /NCZI/ je zodpovedné za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva na Slovensku. NCZI pristupuje k verejnému obstarávaniu obnovy a kapacitného posilnenia infraštruktúry systému elektronického zdravotníctva. Ide o komponenty infraštruktúry, teda sieťové zariadenia, servery, dátové úložiská, bezpečnostné komponenty a servisná podpora na jednotlivé prvky infraštruktúry. Viac >>