Všimnite si...

14.06.2016

Slovensko v Amsterdame na „eHealth Week 2016“

Tlačová správa, 14. jún 2016 - Holandsko je jednou z najviac digitálne vyspelých krajín v Európe. V Amsterdame, v hlavnom a najväčšom meste Holandska, sa v dňoch 8. - 10. júna uskutočnilo podujatie „eHealth Week 2016“ - celoeurópska konferencia k problematike eHealth, ktorá sa každý rok pravidelne opakuje. Svoje zastúpenie na konferencii malo aj Slovensko - delegácia na čele s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií /NCZI/ Ing. Petrom Blaškovitšom.
18.03.2016

eHealth v praxi

Tlačová správa, 2. marca 2016 - Rok 2016 je rokom, v ktorom do slovenského zdravotníctva výrazne vstupujú informačné a komunikačné technológie. Ministerstvo zdravotníctva SR spúšťa eHealth do praxe. Fungovanie niektorých aplikácií systému a jeho prínosy dnes priamo v prevádzke prezentovala Nemocnica v Malackách a jedno z najväčších laboratórií na Slovensku. Viac >>
14.12.2015

Záverečná konferencia k projektom eHealth

Dňa 11.12.2015 sa uskutočnila záverečná konferencia projektov Elektronické služby zdravotníctva (ESZ) a Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (ESZ-RFaRS), ktoré sú realizované z finančných prostriedkov EÚ, konkrétne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Viac >>