Všimnite si...

20.06.2017

Edukačné videá pre zdravotníckych pracovníkov

Edukačné videá pre zdravotníckych pracovníkov, ako podať žiadosť o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (1. a 2. časť)
14.06.2017

Novinka – podanie žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka cez integrované obslužné miesta Slovenskej pošty

Bratislava, 13. jún 2017 - Od 19.06.2017 Národné centrum zdravotníckych informácií rozširuje sieť svojich pracovísk v rámci celého územia Slovenska v spolupráci so Slovenskou poštou prostredníctvom Integrovaných obslužných miest. Zdravotníckym pracovníkom uľahčíme podávanie žiadostí o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka.

» Novinka – podanie žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka cez integrované obslužné miesta Slovenskej pošty (PDF, 501 kB)
16.05.2017

Prezentácia pre dodávateľov informačných systémov PZS

Národné centrum zdravotníckych informácií zorganizovalo stretnutie pre dodávateľov informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (IS PZS), ktoré sa uskutočnilo dňa 15.05.2017 o 13:00 hod. v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva SR. Účelom stretnutia bolo informovať o konsolidačných zámeroch v oblasti zavádzania elektronického zdravotníctva na Slovensku a o financovaní týchto aktivít, o zmenách v podporných procesoch, ktorých účelom je zvýšenie penetrácie elektronického zdravotníctva a zrýchlenie jeho zavedenia do praxe, o navrhovaných zmenách na základe spätnej väzby od dodávateľov IS PZS a od konkrétnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z pilotnej prevádzky, ako aj o pláne zavádzaných zmien.

» Prezentácia pre dodávateľov informačných systémov PZS - po stretnutí na MZ SR (PDF, 1,0 MB)