Všimnite si...

14.06.2016

Slovensko v Amsterdame na „eHealth Week 2016“

Tlačová správa, 14. jún 2016 - Holandsko je jednou z najviac digitálne vyspelých krajín v Európe. V Amsterdame, v hlavnom a najväčšom meste Holandska, sa v dňoch 8. - 10. júna uskutočnilo podujatie „eHealth Week 2016“ - celoeurópska konferencia k problematike eHealth, ktorá sa každý rok pravidelne opakuje. Svoje zastúpenie na konferencii malo aj Slovensko - delegácia na čele s riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií /NCZI/ Ing. Petrom Blaškovitšom.
06.06.2016

eHealth v Nemocnici Malacky

Tlačová správa, 6. jún.2016 - Nemocnica v Malackách bola ako prvá na Slovensku pripojená do národného projektu elektronického zdravotníctva, tzv. eHealth. Riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií /NCZI/ Ing. Peter Blaškovitš a zástupcovia NCZI navštívili práve túto nemocnicu a stretli sa s jej výkonným riaditeľom Ing. Petrom Kalenčíkom, MSc. Cieľom návštevy v zdravotníckom zariadení bolo oboznámiť sa s fungovaním a využívaním eHealthu v praxi.
26.05.2016

Poslanecký prieskum v Národnom centre zdravotníckych informácií

Tlačová správa, 25. máj.2016 - V Národnom centre zdravotníckych informácií (NCZI) sa dňa 19.05.2016 uskutočnil poslanecký prieskum Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Jeho cieľom bolo oboznámiť prítomných so súčasným stavom zavádzania eHealthu - projektu elektronizácie zdravotníctva - do praxe.